• Haber

  Çin ve Suudi Arabistan d??i?leri bakanlar? bir araya geldi

  26.09.2019

  Çin Devlet Konseyi Üyesi ve D??i?leri Bakan? Wang Yi, dün New York'ta düzenlenen BM Kurulu esnas?nda Suudi mevkida?? ?brahim bin Abdülaziz El Assaf'la bir araya geldi.

  Wang görü?mede, Suudi Arabistan'?n Çin'in kapsaml? stratejik orta?? oldu?unun alt?n? çizdi.

  ?ki ülkenin liderlerinin vard??? önemli uzla??y? aktif ?ekilde hayata geçirmekte olduklar?n? belirten Wang Yi, pek çok alan? kapsayan somut i?birli?inin sürekli ilerletildi?ini, uluslararas? ve bölgesel meselelerde ileti?im ve koordinasyonun s?k? ?ekilde yürütüldü?ünü kaydetti.

  Bakan Wang, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen sald?r?y? k?nad?klar?n?; ülkenin egemenli?ini, güvenli?ini ve istikrar?n? korumak için harcad??? çabalara destek verdiklerini belirtti.

  Wang Yi, Çin ve Körfez ??birli?i Konseyi (K?K) ortakl???ndaki serbest ticaret bölgesinin bir an önce kurulmas? için K?K üye ülkeleriyle gayret göstermeye de haz?r olduklar?n? söyledi.

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki terörle mücadele ve dini a??r?c?l??? giderme çal??malar? hakk?nda da bilgi veren Wang, Çin'in Suudi Arabistan'la birbirlerinin çekirdek ç?karlar?n? ilgilendiren önemli konularda kar??l?kl? anlay?? ve destek göstereceklerinin alt?n? çizdi.

  El Assaf ise, iki ülke aras?ndaki kapsaml? stratejik dostluk ili?kisinin geli?mesi ve Suudi Arabistan'?n "2030 Vizyonu" projesi ile "Ku?ak ve Yol" inisiyatifinin hayata geçirilmesi için Çin'le ortak çaba harcayacaklar?n? ifade etti.

  Tek Çin politikas?n? desteklediklerini vurgulayan Bakan El Assaf, Xinjiang konusunda Çin'e yönelik mesnetsiz suçlamalara kar?? ç?kt?klar?n? ve terörle mücadelede Çin'le i?birli?ini güçlendirme arzular?n? dile getirdi.

   

  华龙棋牌首页 享赢棋牌官网下载| 十点半棋牌游戏首页| 捕鱼游戏注册送金币app| 摇钱树捕鱼游戏官网| 夺宝捕鱼官方app