• Haber

  Çin: Xinjiang'daki tedbirler uluslararas? terörle mücadeleye katk? yap?yor

  26.09.2019

  Çin D??i?leri Bakan? Wang Yi, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yürütülen faaliyetlerin, uluslararas? terörle mücadele çal??malar?na yap?lan önemli bir katk? oldu?unu vurgulad?.

  Ayn? zamanda Çin Devlet Konseyi Üyesi olan Wang Yi, dün New York't, Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi'nin BM ile bölgesel ve alt bölgesel örgütlerin bar?? ve güvenli?in korunmas? konusundaki i?birli?iyle ilgili toplant?s?na kat?ld?.

  D??i?leri Bakan? Wang, yapt??? konu?mada, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki terörle mücadele ve a??r?c?l?ktan ar?nd?rma çal??malar?nda ba?vurdu?u önleyici tedbirler hakk?nda bilgi verdi.

  Wang, Xinjiang yerel hükümetinin, terörle mücadele ve a??r?c?l?ktan ar?nd?rma konular?nda farkl? ülkelerin deneyimlerinden yararlanarak ald??? tedbirler sayesinde terör olaylar?n?n meydana gelmesinin önlendi?i gibi, bölgede ya?ayan 25 milyon ki?inin ya?ama ve geli?me gibi temel haklar?n?n korundu?una i?aret etti.

  Wang, bu giri?imin, Xinjiang'da ya?ayan tüm etnik gruplardan vatanda?lar dâhil olmak üzere Çin halk?n?n tamam?ndan destek ald???n?n da alt?n? çizdi.

  Xinjiang'da al?nan a??r?c?l?ktan ar?nd?rma tedbirlerinin önleyici terörle mücadele konusunda yararl? bir deneme oldu?una dikkat çeken Çinli bakan, bu ad?mlar?n, Birle?mi? Milletler'in ?iddetli A??r?c?l??? Önleme Eylem Plan? kapsam?ndaki somut ad?mlar olmakla kalmay?p, Çin'in uluslararas? terörle mücadeleye yapt??? önemli bir katk? oldu?unu vurgulad?.

  华龙棋牌首页 网上在线捕鱼下载| 最新捕鱼棋牌平台| 老k捕鱼达人下载| 真金蟾捕鱼首页| 注册送金币的捕鱼app